Knorring Oy Ab

Knorring Oy Ab är grundat år 1890 under namnet Axel von Knorrings Tekniska Byrå. Företaget har fortsatt som familjeföretag genom decennierna och är en av banbrytarna inom den tekniska partihandeln.

Knorring Oy Ab:s affärsidé är att tillhandahålla lösningar och produkter med vars hjälp industrin kan förbättra sin produktivitet. Verksamheten grundar sig på en gedigen know-how.

Vi erbjuder ett mångsidigt utbud av förnödenheter, verktyg, mätinstrument, vågar samt miljö-, hälsovårds- och konsumentprodukter.