Stauff® mittauspikaliittimet

Värikoodien avulla voidaan esim...

- merkata eri paineluokat

- erotella eri öljyt/nesteet

- ajoittaa huolto/tarkistusväli

- merkata eri hydrauliikkapiirit