Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 ja 24 §) mukainen rekisteriseloste


Sovellamme uutta 25.5.2018 voimaan astunutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisterinpitäjä

Knorring Oy Ab/Knorring.fi
Mestarintie 4
01730  VANTAA
wellness@knorring.fi
www.knorring.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Raimo Leskinen, Knorring Oy Ab
Mestarintie 4
01730  VANTAA
Puh: 040-4553254
wellness@knorring.fi

Rekisterin nimi

www.knorring.fi:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, muuhun asiakassuhteen hoitoon sekä rekisteröityneille asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Knorring.fi:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Knorring.fi käyttää asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:
1) Verkkokaupan asiakkaiden yksilöintitiedot: asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt Knorring.fi sivuston asiakkaaksi rekisteröityessään. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana.
2) Tiedot Knorring.fi verkkokaupan asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
3) Sähköisen uutiskirjeen tilaajat

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista.
Asiakassuhde syntyy, kun
1) asiakas rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi tai
2) tilaa tavaraa

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja päivitetään tarvittaessa myös ulkopuolisista rekistereistä. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt Knorring.fi edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä Knorring.fi edustajia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.