TAEGUTEC

Skärande verktyg i världsklass

Svarvning - Fräsning - Borrning

TRELLEBORG

Optimala lösningar för vibrationsisolering

STAUFF

Original Stauff: Kvalitetsgaranti inom hydraulik!

DENIOS

För god miljö

DETECTO

Personvågar

Industri

Stort urval förnödenheter, skärande verktyg, miljöteknik och vågteknologi för industrins behov.

Kvalitetsprodukter och yrkeskunskap är en garanti för lyckade lösningar.

 > Till produkter

hälsovård

Kvalitetsprodukter både för professionellt bruk och för konsumenter. Vågar, hälsomonitorer, blodsocker- och kolesterolmätare.

Knorring wellness -produktfamiljen befrämjar välmåendet.

> Till produkter

Knorring Oy Ab

Knorring Oy Ab är grundat år 1890 under namnet Axel von Knorrings Tekniska Byrå. Företaget har fortsatt som familjeföretag genom decennierna och är en av banbrytarna inom den tekniska partihandeln.

Knorring Oy Ab:s affärsidé är att tillhandahålla lösningar och produkter med vars hjälp industrin kan förbättra sin produktivitet. Verksamheten grundar sig på en gedigen know-how.

Vi erbjuder ett mångsidigt utbud av förnödenheter, verktyg, mätinstrument, vågar samt miljö-, hälsovårds- och konsumentprodukter.